Usługi Geodezyjne "GEOMAX" - Geodeta Brzozów


 

WSPÓŁPRACUJEMY


 

KONTAKT


 

Krzysztof Kundzierewicz
tel. 608 657 706
geomax.geodezja1@o2.pl

 

Copyright 2017 GEOMAX | Wykonanie: Radosław Fal - GEODEO.PL

Usługi geodezyjne GEOMAX

Geodeta Brzozów

ZADZWOŃ

Inwentaryzacja powykonawcza

W niektórych przypadkach właściwy organ może nałożyć obowiązek inwentaryzacji obiektów wymagających tylko zgłoszenia.

Inwestor zgłasza obiekt gotowy do inwentaryzacji po ukończeniu budowy, a uzbrojenie podziemne przed zakopaniem!

 

Sprawdza się również zgodność usytuowania obiektów z ustaleniami pozwolenia na budowę.

Mapa z inwentaryzacji powykonawczej jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Wymagają jej również instytucje branżowe w zakresie administrowanej przez nich infrastruktury.

Przy inwentaryzacji budynku dokonuje się również zmian w ewidencji gruntów i budynków, w tym pomiar pod wyłączenie gruntu niezbędnego

Inwentaryzację powykonawczą wykonuje się dla wszystkich obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę.

do korzystania z budynku mieszkalnego oraz obliczenia powierzchni zabudowy inwentaryzowanego budynku.

 

 

Geodezja Brzozów
Usługi geodezyjne Geomax Krzysztof Kundzierewicz - geodeta Brzozów