Usługi Geodezyjne "GEOMAX" - Geodeta Brzozów


 

WSPÓŁPRACUJEMY


 

KONTAKT


 

Krzysztof Kundzierewicz
tel. 608 657 706
geomax.geodezja1@o2.pl

 

Copyright 2017 GEOMAX | Wykonanie: Radosław Fal - GEODEO.PL

Usługi geodezyjne GEOMAX

Geodeta Brzozów

ZADZWOŃ

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie mapy zasadniczej. Opracowania geodezyjno-kartograficzne obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Taka mapa jest niezbędna do wykonania jakichkolwiek inwestycji planowanych na działce wymagających pozwolenia na budowę.

Mapa do celów projektowych

Kto potrzebuje mapy do celów projektowych?

 

Mapa do celów projektowych potrzebna jest temu kto planuje budowę obiektu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę. Mapy takie obejmują swoim zasięgiem teren (działkę) na której ma powstać w przyszłości obiekt oraz najbliższy

teren wokół działki w pasie nie mniejszym niż 30m. Jeśli wymagane są informacje o różnego rodzaju mediach (woda, gaz, prąd, teletechnika) a w pobliżu działki nie istnieją takie, należy dokonać pomiaru większego terenu. Wymaga tego później proces projektowania, w trakcie którego trzeba uwzględnić doprowadzenie mediów do przyszłej nieruchomości.

 
 

Ile trwa wykonanie mapy do celów projektowych? 

 

 
 

Zazwyczaj jest to kwestia kilku tygodni od momentu złożenia zlecenia. Czasami trzeba doliczyć czas na niezbędne ustalenia z zarządcami sieci mediów jeśli istnieją trudności ze zlokalizowaniem urządzeń, które muszą być pokazane na mapie.

Po dokonaniu fizycznego pomiaru w terenie gotowe opracowanie musi zostać wprowadzone do bazy danych, prowadzonej przez jednostkę lokalnego samorządu (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).
 
 

Jak długo ważna jest mapa do celów projektowych? 

 

Trudno powiedzieć. Nie można jednoznacznie zdefiniować terminu ważności mapy, gdyż może ona stracić swoją ważność w każdej chwili ze względu na zmianę zagospodarowania najbliższego otoczenia - budowę budynku, urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego lub wszelkich innych zmian w terenie. Organ wydający pozwolenie na budowę, wymaga aby projekt był na aktualnej mapie co celów projektowych.

W interesie inwestora leży uaktualnienie mapy aby uniknąć problemów w dalszych etapach inwestycji.

 

 

Geodezja Brzozów
Usługi geodezyjne Geomax Krzysztof Kundzierewicz - geodeta Brzozów