Usługi Geodezyjne "GEOMAX" - Geodeta Brzozów


 

WSPÓŁPRACUJEMY


 

KONTAKT


 

Krzysztof Kundzierewicz
tel. 608 657 706
geomax.geodezja1@o2.pl

 

Copyright 2017 GEOMAX | Wykonanie: Radosław Fal - GEODEO.PL

Usługi geodezyjne GEOMAX

Geodeta Brzozów

ZADZWOŃ

WYKONUJEMY:

 

Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe

 

 • Mapa do celów projektowych

 • Inwentaryzacja powykonawcza - budynków, przyłączy: kanalizacji, wody, prądu, teletechniki, gazu, itp.
 • Niwelacja techniczna
 • Cyfrowe opracowania kartograficzne
 • Pomiary uzupełniające

 

Prace realizacyjne

 

 • Tyczenie budynku i budowli

 • Geodezyjna obsługa budownictwa
 • Tyczenie sieci uzbrojenia podziemnego: gazu, prądu, teletechniki, wody kanalizacji
 • Wykrywanie istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego terenu

 

Dokumentacja geodezyjna do celów prawnych

 

 • Podział działki

 • Wznowienie granic działek
 • Mapa do celów prawnych
 • Wykaz zmian dla ksiąg wieczystych
 • Obsługa prawna nieruchomości
 • Dokumentacja do zmiany w ewidencji gruntów (aktualizacje i modernizacje ewidencji gruntów i budynków)

 

 

Pomiary Geodezyjne

 

 

Geodezja Brzozów
Usługi geodezyjne Geomax Krzysztof Kundzierewicz - geodeta Brzozów