Usługi Geodezyjne "GEOMAX" - Geodeta Brzozów


 

WSPÓŁPRACUJEMY


 

KONTAKT


 

Krzysztof Kundzierewicz
tel. 608 657 706
geomax.geodezja1@o2.pl

 

Copyright 2017 GEOMAX | Wykonanie: Radosław Fal - GEODEO.PL

Usługi geodezyjne GEOMAX

Geodeta Brzozów

ZADZWOŃ

Podział nieruchomości

 

Podział nieruchomości – fizyczne wyodrębnienie części powierzchni ziemskiej, zwanej działką gruntu, która w wyniku podjętej w przyszłości czynności prawnej może stanowić samodzielną nieruchomość gruntową albo wejść w skład innej nieruchomości. 

Kto może podzielić działkę?

 

O podział nieruchomości może się ubiegać osoba, która ma w tym interes prawny, czyli właściciel lub użytkownik wieczysty. Nie mogą tego zrobić użytkownicy, dzierżawcy czy najemcy nieruchomości ani właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiednich. Przed złożeniem wniosku o podział warto się upewnić czy w księdze wieczystej nieruchomości widnieje właściwe nazwisko właściciela.

 

Może się bowiem okazać, że z powodu nieprzeprowadzonego postępowania spadkowego lub nieuzupełnienia księgi jest tam nadal wpisana inna osoba. Wniosek o podział zostanie wówczas odrzucony.

 

 

Co, gdy nieruchomość należy do kilku osób?

 

Jeżeli nieruchomość należy do kilku osób, wniosek o podział nieruchomości muszą złożyć wszyscy współwłaściciele lub wszyscy współużytkownicy wieczyści. W razie braku zgody co do podziału osoby mające co najmniej 50% udziału mogą wystąpić do sądu o uzyskanie orzeczenia zastępującego zgodę pozostałych. Orzeczenie to jest koniecznym załącznikiem do wniosku o podział nieruchomości. Wydzielone działki nadal będą we współwłasności. Można ją znieść (czyli przydzielić konkretne działki wskazanym osobom) u notariusza lub w sądzie.

 

 

Geodezja Brzozów
Usługi geodezyjne Geomax Krzysztof Kundzierewicz - geodeta Brzozów