Usługi Geodezyjne "GEOMAX" - Geodeta Brzozów


 

WSPÓŁPRACUJEMY


 

KONTAKT


 

Krzysztof Kundzierewicz
tel. 608 657 706
geomax.geodezja1@o2.pl

 

Copyright 2017 GEOMAX | Wykonanie: Radosław Fal - GEODEO.PL

Usługi geodezyjne GEOMAX

Geodeta Brzozów

ZADZWOŃ

Tyczenie jest podstawową czynnością wykonywaną przez geodetę zaraz na początku każdej budowy.

Tyczenie

Tyczenie odbywa się po wcześniejszym geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu.

 

Podlegają mu obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę, a także przyłącza wody, prądu, gazu i teletechniki na podstawie odrębnych przepisów.

 

Czynność ta ma na celu wskazanie w terenie (na działce lub obiekcie budowlanym) charakterystycznych punktów załamania obiektu a przede wszystkim głównych osi obiektu budowlanego, osie ścian lub inne jednoznacznie określone punkty i zastabilizowanie ich w sposób trwały lub tymczasowy. Oznacza to wyniesienie w terenie nowo zaprojektowanego obiektu i określenie jego położenia

 

względem innych obiektów które są w sąsiedztwie, zgodnie z projektem budowlanym.

Geodeta zakłada również repery robocze (punkty wysokościowe), w odniesieniu do których wyznaczany będzie poziom posadowienia budynku (najczęściej poziom posadowienia posadzki tzw. punkt zero).

 

Wytyczenie położenia budynku dokumentowane jest  wpisem w dzienniku budowy oraz dołączany jest szkic tyczenia.

 

 

WAŻNE!

 

Po wyniesieniu na grunt osi budynku sami budujemy ławice budowlane z przygotowanych materiałów przez inwestora. Nie zostawiamy na działce tylko 4 palików. Sprawnie posługujemy się nie tylko narzędziami geodezyjnymi.

 

 

Geodezja Brzozów
Usługi geodezyjne Geomax Krzysztof Kundzierewicz - geodeta Brzozów