Usługi Geodezyjne "GEOMAX" - Geodeta Brzozów


 

WSPÓŁPRACUJEMY


 

KONTAKT


 

Krzysztof Kundzierewicz
tel. 608 657 706
geomax.geodezja1@o2.pl

 

Copyright 2017 GEOMAX | Wykonanie: Radosław Fal - GEODEO.PL

Usługi geodezyjne GEOMAX

Geodeta Brzozów

ZADZWOŃ

Wznowienie znaków granicznych

Wznowienie znaków granicznych  ma zastosowanie tylko wtedy, gdy granice były już wcześniej ustalone lecz znaki graniczne zostały zniszczone lub zatarte.

Na taką granicę musi istnieć dokumentacja pozwalająca na odtworzenie znaków granicznych oraz wydana decyzja administracyjna zatwierdzająca jej przebieg w postępowaniu:

  • rozgraniczenia nieruchomości,

  • podziału nieruchomości,

  • scalenia i podziału nieruchomości,

  • scalenia i wymiany gruntów.

Jeśli w trakcie wznowienia znaków granicznych dojdzie do sporu wtedy strony mają prawo wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy na drodze cywilnej.

Z czynności wznowienia znaków granicznych spisywany jest protokół w obecności zainteresowanych stron.

 

 

Geodezja Brzozów
Usługi geodezyjne Geomax Krzysztof Kundzierewicz - geodeta Brzozów